Menu Language

Käyttöehdot

Vastuu

GlaxoSmithKline (GSK) hallinnoi ja käyttää tätä sivustoa Isossa-Britanniassa olevista toimistoistaan. GSK ei esitä, että sivuston materiaali on sopivaa tai saatavissa muissa paikoissa. Ne, jotka haluavat käyttää tätä sivustoa muualla, tekevät niin omasta aloitteestaan ​​ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikallisia lakeja sovelletaan.

GSK pyrkii kohtuullisella tavalla päivittää Sensodynen sivustoa, mutta ei anna mitään takuita sivuston tarkkuudesta tai virheettömyydestä.

Käyttäjä käyttää Sensodynen sivustoa omalla vastuullaan. GSK ei vastaa Sensodyne-sivuston käytöstä johtuvista suorista, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä ja kaikki oletetut takuut ovat voimassa Englannin lakien sallimissa rajoissa.

GSK ei vastaa sivuston audion, videon, datan tai tekstin käytön seurauksena tarttuneista viruksista.

Terveysohjeita

Vaikka tässä sivustossa olevien terveysohjeiden oikeellisuuden ja ajantasaisuuden takaamiseksi on tehty kaikki mahdollinen, ne ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eikä GSK vakuuta eikä takaa niiden oikeellisuutta tai käyttökelpoisuutta. Yksilöiden tai minkään tietyn käyttötarkoituksen ei pidä olla riippuvaisia tällaisista ​​tiedoista. Erityisiä tapauksia koskevat lääkinnälliset neuvot on aina pyydettävä lääkärinä toimivalta pätevältä ammattihenkilöltä.

Immateriaaliomaisuus

Kaikki tähän sivustoon sisältyvä materiaali on yritysryhmittymän GlaxoSmithKline omaisuutta 2001, 2005 ja 2008, tai on lupamenettelyn avulla siirretty sen käytettäväksi, ellei erikseen ole muuta ilmoitettu. Sisällön jäljentäminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty muutoin kuin seuraavassa määriteltyjen lupaehtojen mukaisesti.

Lupa kopioida henkilökohtaiseen käyttöön

Käyttäjällä on oikeus lukea, näyttää, tulostaa ja tallentaa näillä sivuilla olevaa materiaalia vain omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä.

Lupa jäljentää rajoitettuihin tarkoituksiin

Käyttäjällä on oikeus jäljentää materiaalia yksittäiselle kolmannelle henkilölle vain henkilökohtaisen tiedon välittämiseksi hänelle, mikäli:

  1. Käyttäjä ilmoittaa materiaalin lähteeksi Sensodynen. Käyttäjän on liitettävä materiaalin jäljennökseen kyseinen ilmoitus ja Sensodynen verkko-osoite (http://www.Sensodyne.fi/) sekä ilmoitettava kolmannelle henkilölle, että nämä samat ehdot koskevat myös tätä ja että tämä on velvollinen noudattamaan niitä.
  2. Jäljentämislupa ei merkitse, että materiaali tai jokin osa siitä olisi luvallista liittää toiseen työhön tai julkaisuun, olipa kyseessä paperijäljennös, sähköinen tiedostomuoto tai jokin muu muoto. Erityisesti (mutta rajoituksetta) ei mitään osaa verkkosivustosta (http://www.Sensodyne.fi/) saa jakaa tai jäljentää minkäänlaisessa kaupallisessa tarkoituksessa.

Mitään osaa verkkosivustosta (http://www.Sensodyne.fi/) ei saa jäljentää, siirtää tai tallentaa mihinkään muuhun verkkosivustoon tai muuhun sähköiseen toistojärjestelmään.

Riippumatta siitä, onko asiasta erikseen ilmoitettu, kaikki tässä sivustossa mainitut tavara- ja palvelumerkit, laitteet ja logot ovat GlaxoSmithKlinen, sen PR-kumppaneiden tai kolmansien osapuolten omaisuutta.

SENSODYNE ja Pro-Emalj ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden omistaja on GlaxoSmithKline.

HYPERTEKSTILINKIT

Jotkin tämän verkkosivuston linkit johtavat sivustoille, joihin GSK ei voi vaikuttaa. Minkä tahansa näistä linkeistä aktivointi merkitsee, että käyttäjä poistuu sivustolta (http://www.Sensodyne.fi/). GSK ei vastaa hyperlinkin kautta saavutettavan kolmannelle osapuolelle kuuluvan sivuston sisällöstä, eikä anna (nimenomaisesti eikä epäsuorasti) lupauksia eikä takuita kyseisten sivujen sisällöstä. GSK ei voi vaikuttaa kyseisten sivustojen luonteeseen eikä sisältöön, eikä se suosittele niitä tai niiden sisältämiä tietoja eikä kolmannen osapuolen tarjoamia tuotteita tai palveluita. Käyttäjän on erityisesti huomattava, että tallentaessaan tietokoneohjelmia tietyistä sivustoista hän saattaa tulla rikkoneeksi tekijänoikeuksia ja voi saastuttaa oman järjestelmänsä tietokoneviruksilla. Siksi käyttäjän on syytä tarkistaa oikeudellisia seikkoja ja salassapitoa koskevat periaatteet kaikkien niiden sivustojen osalta, joille hän siirtyy GSK:n tai kolmansien osapuolten linkkien kautta.

Tietojen käyttö

Käyttäjien viestejä (lukuun ottamatta henkilökohtaisia tai terveydentilaan liittyviä tietoja, joihin sovelletaan GSK:n Internetiä koskevia salassapitoperiaatteita) käsitellään muina kuin luottamuksellisina tietoina eikä niitä suojata. GSK voi myös käyttää kyseisiä tietoja eri yhteyksissä, mukaan lukien uudelleen tuottaminen ja julkaiseminen jne., ja se voi käyttää vastaanottamiaan ideoita eri tarkoituksiin, jotka voivat olla myös kaupallisia.

OIKEUSPAIKKA

Näihin ehtoihin ja tämän sivuston sisältöön sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset

Näitä ehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ja käyttäjää kehotetaan sen vuoksi käymään tutustumassa niihin säännöllisesti.